HR; Ispis destinacija iz Crtica Hrvatske prema broju klikova, destinaciji, područje te popisu gdje imamo planinarsku mapu.. 
Na jednostavan način naručite, platite i dobite bilo koju postojeću planinarsku mapu hrvatskih planina.

EN ; List  destinations from the Crtice Hrvatske  sorting with  the number of clicks, destination, and the area where we have a hiking map.
You can easy order , pay and get  evry mountain map of  Croatian Mountain. You can pay easy with pay pal from evry country.

Crtice Hrvatske - to su sve planinarske mape Hrvatske na jednom mjestu
Pictures form Croatia are all mountain maps of Croatia on one place.  
Ispis destinacija po broju posjeta (klikova) (možete promjeniti sort) / List destinations sorting with number of clicks. (You can change sort)


Sortiraj prema : Broj klikova (clicks) Destinacija Područje (Area) Ima (have)/nema (no) map  


RbrNaziv destinacije
Name of area
Broj pregleda (klikova)
Number of visits
Vrsta destinacija
not important data
Šifra područjaMountain map / wanderkarte
for area
1 Svijet gljiva 60323 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
2 Svijet biljaka 29963 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
3 Dinarom -od Glavaša do Sinjal-a (1831 m) 28809 25 Dinara See mountain map
4 Apatovac-malo selo 26556 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
5 Planinarski dom Jankovac 26505 17 Papuk See mountain map
6 Planinarski dom - Ravni Dabar 26364 17 Srednji Velebit Need to wait a little bit
7 Gacka dolina 26117 23 Dolina Gacke Need to wait a little bit
8 Begovo Razdolje - Kula ( Bjelolasica ) 26049 25 Gorski Kotar See mountain map
9 Stari grad Kalnik 25667 16 Kalničko gorje Need to wait a little bit
10 Kupa , Kupari - izvor 25034 28 Gorski Kotar See mountain map
11 Struge-planinarsko sklonište 24907 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
12 Podkilavac-Mudna dol-Hahlići-Kolac-Podki 24656 25 Gorski Kotar Need to wait a little bit
13 Bašćanska ploča 24577 22 Otok Krk Need to wait a little bit
14 Planinarski dom Petrov vrh 24479 17 Papuk Need to wait a little bit
15 ZIR 24458 2 Lika Need to wait a little bit
16 Planinarska kuća-Ačkova hiža, Brezovica 24142 17 Maceljsko Gorje Need to wait a little bit
17 Filićev dom - Ravna Gora 23698 17 Ravna Gora See mountain map
18 Potok Šumi i slapovi 23282 1 Ivanščica Need to wait a little bit
19 Zapadni Kalnik 23192 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
20 Planinarski dom-Kalnik 23158 17 Kalničko gorje Need to wait a little bit
21 Planinarska kuća Malačka 23140 17 Kozjak Need to wait a little bit
22 Krk - od Punta, preko Obzove do Baške 22957 25 Otok Krk Need to wait a little bit
23 Partizanska bolnica kod Gabrinovca 22869 22 Kalničko gorje Need to wait a little bit
24 Slap Sopot 22861 1 Kalničko gorje Need to wait a little bit
25 Šetnja od Starigrada do Borisova doma 22828 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
26 Planinarska kuća-Belecgrad 22800 17 Ivanščica Need to wait a little bit
27 Stara gradina Belecgrad 22741 16 Ivanščica Need to wait a little bit
28 Friščićev mlin 22629 22 Ivanščica Need to wait a little bit
29 Strahinjčica 22602 20 Strahinjčica Need to wait a little bit
30 Stankov vrh 22595 2 Bilogora Need to wait a little bit
31 Pješačka staza Apatovac - St.grad Kalnik 22407 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
32 Kuna Gora - planinarska kuća 22363 17 Kunagora Need to wait a little bit
33 Veliko Rujno 22283 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
34 Grobnica grofa Jankovića 22282 22 Papuk Need to wait a little bit
35 Brest pod Učkom 22210 6 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
36 Kalnička greda 22151 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
37 Dvorac grofice Sidonije Rubido-Erdödy 22125 16 Kalničko gorje Need to wait a little bit
38 Ravna Gora-galerija slika 22018 20 Ravna Gora See mountain map
39 Vrh Ivanšćica 22004 2 Ivanščica Need to wait a little bit
40 Slike sa Kalnika 21993 20 Kalničko gorje Need to wait a little bit
41 Galerija slika Južni Velebit 21972 20 Južni Velebit Need to wait a little bit
42 Planinarski dom Lapjak 21903 17 Papuk Need to wait a little bit
43 Ludbreška planinarska obilaznica 21840 25 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
44 Vrh Vojak - Učka 21776 2 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
45 Planinarski dom-Josip Pasarić 21739 17 Ivanščica Need to wait a little bit
46 Sljeme - Medvednica 21712 2 Medvednica Park prirode Need to wait a little bit
47 Napušteno selo- Crni Dabar 21709 22 Srednji Velebit Need to wait a little bit
48 Planinarska kuća na Strahinjščici 21687 17 Strahinjčica Need to wait a little bit
49 Marasovići-stari zaseok 21557 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
50 Medvedgrad 21514 16 Medvednica Park prirode Need to wait a little bit
51 Rajčevica 21478 6 Bilogora Need to wait a little bit
52 Planinarska kuća Vila Velebita 21442 17 Srednji Velebit Need to wait a little bit
53 Begovo Razdolje 21403 6 Gorski Kotar Need to wait a little bit
54 Crni Dabar 21402 23 Srednji Velebit See mountain map
55 Čevo 21396 2 Ivanščica Need to wait a little bit
56 Baške Oštarije 21395 6 Srednji Velebit Need to wait a little bit
57 Sklonište - Martinova košara 21364 17 Dinara See mountain map
58 Vranilac 21355 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
59 Špilja Maksimova 21345 28 Papuk Need to wait a little bit
60 Slap Šokot 21281 1 Kalničko gorje Need to wait a little bit
61 Veliki Vaganac-napušteno selo 21238 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
62 Jezera Jankovac 21165 27 Papuk Need to wait a little bit
63 Ramići-napušteni zaseok 21163 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
64 Premužićeva staza,dio B.Oštarije-R.Dabar 21149 25 Srednji Velebit Need to wait a little bit
65 Čelina - Ravni Dabar 21121 2 Srednji Velebit Need to wait a little bit
66 Vaganski vrh 21119 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
67 Vrh Škrinja na Kalničkoj Gredi - Kalnik 21018 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
68 Slap Skakavac 20992 1 Papuk Need to wait a little bit
69 Gornja Rijeka 20986 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
70 Marasovac 20945 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
71 Planinarsko sklonište Vlaški grad 20933 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
72 Pusta Barbara 20916 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
73 Grad Ludbreg 20913 6 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
74 Dalmacija, pl.staza-od Česmine do Birnja 20912 25 Kozjak Need to wait a little bit
75 Obzova - Krk 20907 2 Otok Krk Need to wait a little bit
76 Galerija slika Mosor 20907 20 Mosor See mountain map
77 Planinarski dom Paklenica 20835 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
78 Planinarski dom Umberto Girometta 20822 17 Mosor Need to wait a little bit
79 Planinarsko sklonište Ivine Vodice 20784 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
80 Pionirski put 20721 25 Ivanščica Need to wait a little bit
81 Stupačinovo-staro selo 20664 6 Srednji Velebit Need to wait a little bit
82 Planinarski dom na Poklonu 20653 17 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
83 Brezovica - slobodna galerija slika 20582 20 Maceljsko Gorje Need to wait a little bit
84 Špilja Kranjča 20581 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
85 Vrh Baurov Grad 20566 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
86 Anića kuk 20508 2 Južni Velebit See mountain map
87 Vrh Sušec na Strahinjčici 20481 2 Strahinjčica Need to wait a little bit
88 Vidikovac Križni kamen 20475 3 Kalničko gorje Need to wait a little bit
89 Šumarska kuća Lugarnica, NP Paklenica 20426 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
90 Ravni Dabar 20406 23 Srednji Velebit See mountain map
91 Crkva uznesenja BDM u Pregradi 20400 28 Kunagora Need to wait a little bit
92 Kroz greben Veliki Goranec i pećine 20323 25 Ravna Gora Need to wait a little bit
93 Babino jezero 20284 27 Južni Velebit See mountain map
94 Kanjon Kamačnik 20275 28 Gorski Kotar Need to wait a little bit
95 Jagin kuk 20255 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
96 Prijevoj Buljma 20225 24 Južni Velebit Need to wait a little bit
97 Gabrinovec 20192 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
98 Staza od Borisova doma do Struga 20163 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
99 Paklenički mlin 20050 26 Južni Velebit Need to wait a little bit
100 Bojinac 20037 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
101 Sjeverno podnožje Ivanšćice 19999 28 Ivanščica Need to wait a little bit
102 Dolina potoka Dubočanke 19984 23 Papuk Need to wait a little bit
103 Staro selo - Mali Vaganac 19960 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
104 Dolina Cimerplac 19940 23 Kalničko gorje Need to wait a little bit
105 Brezovo polje - Psunj 19920 2 Psunj Need to wait a little bit
106 Vrh Mindžalovec 19864 2 Ivanščica Need to wait a little bit
107 Klanac potoka Seljanec do Lujčekove hiže 19847 25 Ivanščica Need to wait a little bit
108 Lišajevi 19823 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
109 Slike sa Ivanšćice 19808 20 Ivanščica Need to wait a little bit
110 Vrh Kuna Gora 19780 2 Kunagora Need to wait a little bit
111 Krma - Triglav 4/5.10.2008 Slovenija 19770 28 Slovenija Need to wait a little bit
112 Vincekov pohod 2008 - Međimurje 19676 28 Gorje u Međimurju Need to wait a little bit
113 Božićni pohod Kalničkom gredom - 2007 19635 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
114 Tvrđava Kostel 19607 16 Kunagora Need to wait a little bit
115 Slap na Korani kod Karlovca 19593 1 Grad Karlovac Need to wait a little bit
116 Planinarska kuća Majer 19558 17 Ivanščica Need to wait a little bit
117 Eko-akcija LD Srnjak 2007, Ludbreg 19551 28 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
118 Dokoze - velebitsko selo 19543 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
119 Osinec 19529 2 Ivanščica Need to wait a little bit
120 Slanje,Lijepa Gorica,Graci,Črnoglavec 19520 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
121 Vickov stup na Mosoru 19499 2 Mosor Need to wait a little bit
122 Koin Dolac - selo na Velebitu 19422 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
123 Vidikovac sa pl. kuće Kuna Gora 19401 3 Kunagora Need to wait a little bit
124 Grad Karlovac 19394 6 Grad Karlovac Need to wait a little bit
125 Slap potoka Brana 19368 1 Ivanščica Need to wait a little bit
126 Bristovac Milovci - velebitsko selo 19338 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
127 Sveti Vid - otok Pag 19286 2 Otok Pag Need to wait a little bit
128 Veliki Kabel 19284 2 Mosor Need to wait a little bit
129 Planinarska kuća Pusti duh 19235 17 Ravna Gora See mountain map
130 Planinarska kuća Česmina 19203 17 Kozjak Need to wait a little bit
131 Vrh Kanclin 19149 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
132 Pohod Varaždinskom stazom-2007 19081 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
133 Tradicionalni doček Nove God.na Vranilcu 19010 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
134 Spilja pod Zir - om 18974 28 Lika Need to wait a little bit
135 Sveto brdo 18943 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
136 Češljakovački vis 18935 2 Papuk Need to wait a little bit
137 Sjeverni vidikovac na Kalniku 18897 3 Kalničko gorje Need to wait a little bit
138 Vražji prolaz 18882 28 Gorski Kotar Need to wait a little bit
139 Parkiralište Veliki Vaganac 18879 28 Južni Velebit Need to wait a little bit
140 Deček 2008 na ledenom Vranilcu 18842 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
141 Slapovi Dubočanke 18835 1 Papuk Need to wait a little bit
142 Minerali i stijene 18824 28 Minerali i stjene Need to wait a little bit
143 Židovina 18787 2 Ivanščica Need to wait a little bit
144 Vidikovac Dedek na Strahinjčici 18751 3 Strahinjčica Need to wait a little bit
145 Staza V.Vaganac-Žlibati kuk-Bojin kuk 18711 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
146 Prasvetište Gospe Kunagorske 18653 28 Kunagora Need to wait a little bit
147 Ljubljan na Mosoru 18602 2 Mosor Need to wait a little bit
148 Sveti Ivan Biranj 18601 28 Kozjak Need to wait a little bit
149 Egeria put - Hrvatska - Iovia 18558 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
150 Biokovo - vrhovi 18538 2 Biokovo See mountain map
151 Šuma Čret - Zeleni dragulj Varaždina 18513 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
152 Prijevoj Laginac 18503 24 Srednji Velebit Need to wait a little bit
153 Staza Križnog puta 18396 25 Kunagora Need to wait a little bit
154 Križevci - Kalnik (pl. dom) 18239 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
155 Od Trakošćana do Filićeva doma, zimi 18220 25 Ravna Gora Need to wait a little bit
156 Šokot - Kalnik 18201 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
157 Zeleni vir 18196 1 Gorski Kotar Need to wait a little bit
158 Podrevec 18168 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
159 Vrh Ravna gora - Zagorje 18152 2 Ravna Gora Need to wait a little bit
160 Ludbreški planinarski put 18087 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
161 Slap Sopot 18085 1 Žumberačka gora Need to wait a little bit
162 Milovci - naselje 17874 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
163 Maksimov hrast 17750 2 Požeška gora Need to wait a little bit
164 Put Staro Petrovo Selo - Maksimov hrast 17674 25 Požeška gora Need to wait a little bit
165 Županov Dolac-Selo na Velebitu 17577 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
166 Omiska Dinara Kruzno 14522 25 Omiška Dinara Need to wait a little bit
167 Podturen 3266 6 Need to wait a little bit

-------Kraj / End------