HR; Ispis destinacija iz Crtica Hrvatske prema broju klikova, destinaciji, područje te popisu gdje imamo planinarsku mapu.. 
Na jednostavan način naručite, platite i dobite bilo koju postojeću planinarsku mapu hrvatskih planina.

EN ; List  destinations from the Crtice Hrvatske  sorting with  the number of clicks, destination, and the area where we have a hiking map.
You can easy order , pay and get  evry mountain map of  Croatian Mountain. You can pay easy with pay pal from evry country.

Crtice Hrvatske - to su sve planinarske mape Hrvatske na jednom mjestu
Pictures form Croatia are all mountain maps of Croatia on one place.  
Ispis destinacija po broju posjeta (klikova) (možete promjeniti sort) / List destinations sorting with number of clicks. (You can change sort)


Sortiraj prema : Broj klikova (clicks) Destinacija Područje (Area) Ima (have)/nema (no) map  


RbrNaziv destinacije
Name of area
Broj pregleda (klikova)
Number of visits
Vrsta destinacija
not important data
Šifra područjaMountain map / wanderkarte
for area
1 Svijet gljiva 61755 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
2 Svijet biljaka 31388 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
3 Dinarom -od Glavaša do Sinjal-a (1831 m) 30296 25 Dinara See mountain map
4 Apatovac-malo selo 28060 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
5 Planinarski dom Jankovac 27917 17 Papuk See mountain map
6 Planinarski dom - Ravni Dabar 27804 17 Srednji Velebit Need to wait a little bit
7 Gacka dolina 27531 23 Dolina Gacke Need to wait a little bit
8 Begovo Razdolje - Kula ( Bjelolasica ) 27445 25 Gorski Kotar See mountain map
9 Stari grad Kalnik 27119 16 Kalničko gorje Need to wait a little bit
10 Kupa , Kupari - izvor 26510 28 Gorski Kotar See mountain map
11 Struge-planinarsko sklonište 26327 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
12 Podkilavac-Mudna dol-Hahlići-Kolac-Podki 26154 25 Gorski Kotar Need to wait a little bit
13 Bašćanska ploča 25985 22 Otok Krk Need to wait a little bit
14 Planinarski dom Petrov vrh 25930 17 Papuk Need to wait a little bit
15 ZIR 25867 2 Lika Need to wait a little bit
16 Planinarska kuća-Ačkova hiža, Brezovica 25597 17 Maceljsko Gorje Need to wait a little bit
17 Filićev dom - Ravna Gora 25107 17 Ravna Gora See mountain map
18 Potok Šumi i slapovi 25016 1 Ivanščica Need to wait a little bit
19 Zapadni Kalnik 24708 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
20 Planinarska kuća Malačka 24619 17 Kozjak Need to wait a little bit
21 Planinarski dom-Kalnik 24570 17 Kalničko gorje Need to wait a little bit
22 Krk - od Punta, preko Obzove do Baške 24388 25 Otok Krk Need to wait a little bit
23 Partizanska bolnica kod Gabrinovca 24357 22 Kalničko gorje Need to wait a little bit
24 Slap Sopot 24342 1 Kalničko gorje Need to wait a little bit
25 Šetnja od Starigrada do Borisova doma 24229 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
26 Planinarska kuća-Belecgrad 24193 17 Ivanščica Need to wait a little bit
27 Stara gradina Belecgrad 24145 16 Ivanščica Need to wait a little bit
28 Friščićev mlin 24074 22 Ivanščica Need to wait a little bit
29 Stankov vrh 24007 2 Bilogora Need to wait a little bit
30 Strahinjčica 23978 20 Strahinjčica Need to wait a little bit
31 Kuna Gora - planinarska kuća 23829 17 Kunagora Need to wait a little bit
32 Pješačka staza Apatovac - St.grad Kalnik 23771 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
33 Brest pod Učkom 23689 6 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
34 Veliko Rujno 23686 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
35 Grobnica grofa Jankovića 23667 22 Papuk Need to wait a little bit
36 Kalnička greda 23580 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
37 Dvorac grofice Sidonije Rubido-Erdödy 23529 16 Kalničko gorje Need to wait a little bit
38 Ravna Gora-galerija slika 23433 20 Ravna Gora See mountain map
39 Slike sa Kalnika 23415 20 Kalničko gorje Need to wait a little bit
40 Galerija slika Južni Velebit 23401 20 Južni Velebit Need to wait a little bit
41 Vrh Ivanšćica 23390 2 Ivanščica Need to wait a little bit
42 Ludbreška planinarska obilaznica 23312 25 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
43 Planinarski dom Lapjak 23288 17 Papuk Need to wait a little bit
44 Napušteno selo- Crni Dabar 23179 22 Srednji Velebit Need to wait a little bit
45 Vrh Vojak - Učka 23173 2 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
46 Planinarski dom-Josip Pasarić 23170 17 Ivanščica Need to wait a little bit
47 Sljeme - Medvednica 23155 2 Medvednica Park prirode Need to wait a little bit
48 Planinarska kuća na Strahinjščici 23090 17 Strahinjčica Need to wait a little bit
49 Marasovići-stari zaseok 22969 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
50 Medvedgrad 22907 16 Medvednica Park prirode Need to wait a little bit
51 Rajčevica 22889 6 Bilogora Need to wait a little bit
52 Baške Oštarije 22835 6 Srednji Velebit Need to wait a little bit
53 Crni Dabar 22810 23 Srednji Velebit See mountain map
54 Planinarska kuća Vila Velebita 22804 17 Srednji Velebit Need to wait a little bit
55 Vranilac 22804 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
56 Sklonište - Martinova košara 22779 17 Dinara See mountain map
57 Slap Šokot 22769 1 Kalničko gorje Need to wait a little bit
58 Čevo 22769 2 Ivanščica Need to wait a little bit
59 Begovo Razdolje 22748 6 Gorski Kotar Need to wait a little bit
60 Špilja Maksimova 22720 28 Papuk Need to wait a little bit
61 Veliki Vaganac-napušteno selo 22639 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
62 Jezera Jankovac 22613 27 Papuk Need to wait a little bit
63 Premužićeva staza,dio B.Oštarije-R.Dabar 22565 25 Srednji Velebit Need to wait a little bit
64 Čelina - Ravni Dabar 22552 2 Srednji Velebit Need to wait a little bit
65 Ramići-napušteni zaseok 22538 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
66 Vaganski vrh 22497 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
67 Vrh Škrinja na Kalničkoj Gredi - Kalnik 22413 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
68 Gornja Rijeka 22397 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
69 Slap Skakavac 22378 1 Papuk Need to wait a little bit
70 Marasovac 22376 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
71 Pusta Barbara 22372 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
72 Planinarsko sklonište Vlaški grad 22352 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
73 Dalmacija, pl.staza-od Česmine do Birnja 22343 25 Kozjak Need to wait a little bit
74 Obzova - Krk 22320 2 Otok Krk Need to wait a little bit
75 Grad Ludbreg 22305 6 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
76 Galerija slika Mosor 22304 20 Mosor See mountain map
77 Planinarski dom Umberto Girometta 22236 17 Mosor Need to wait a little bit
78 Planinarski dom Paklenica 22227 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
79 Planinarsko sklonište Ivine Vodice 22157 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
80 Pionirski put 22130 25 Ivanščica Need to wait a little bit
81 Planinarski dom na Poklonu 22048 17 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
82 Stupačinovo-staro selo 22021 6 Srednji Velebit Need to wait a little bit
83 Brezovica - slobodna galerija slika 22009 20 Maceljsko Gorje Need to wait a little bit
84 Špilja Kranjča 21975 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
85 Vrh Baurov Grad 21946 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
86 Anića kuk 21903 2 Južni Velebit See mountain map
87 Vrh Sušec na Strahinjčici 21899 2 Strahinjčica Need to wait a little bit
88 Ravni Dabar 21853 23 Srednji Velebit See mountain map
89 Vidikovac Križni kamen 21848 3 Kalničko gorje Need to wait a little bit
90 Šumarska kuća Lugarnica, NP Paklenica 21831 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
91 Crkva uznesenja BDM u Pregradi 21811 28 Kunagora Need to wait a little bit
92 Jagin kuk 21777 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
93 Babino jezero 21670 27 Južni Velebit See mountain map
94 Kroz greben Veliki Goranec i pećine 21669 25 Ravna Gora Need to wait a little bit
95 Prijevoj Buljma 21655 24 Južni Velebit Need to wait a little bit
96 Kanjon Kamačnik 21629 28 Gorski Kotar Need to wait a little bit
97 Gabrinovec 21629 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
98 Staza od Borisova doma do Struga 21612 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
99 Paklenički mlin 21506 26 Južni Velebit Need to wait a little bit
100 Bojinac 21468 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
101 Sjeverno podnožje Ivanšćice 21419 28 Ivanščica Need to wait a little bit
102 Staro selo - Mali Vaganac 21379 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
103 Dolina potoka Dubočanke 21354 23 Papuk Need to wait a little bit
104 Brezovo polje - Psunj 21322 2 Psunj Need to wait a little bit
105 Dolina Cimerplac 21303 23 Kalničko gorje Need to wait a little bit
106 Lišajevi 21244 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
107 Klanac potoka Seljanec do Lujčekove hiže 21232 25 Ivanščica Need to wait a little bit
108 Vrh Mindžalovec 21228 2 Ivanščica Need to wait a little bit
109 Krma - Triglav 4/5.10.2008 Slovenija 21191 28 Slovenija Need to wait a little bit
110 Slike sa Ivanšćice 21179 20 Ivanščica Need to wait a little bit
111 Vrh Kuna Gora 21157 2 Kunagora Need to wait a little bit
112 Božićni pohod Kalničkom gredom - 2007 21102 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
113 Slap na Korani kod Karlovca 21085 1 Grad Karlovac Need to wait a little bit
114 Vincekov pohod 2008 - Međimurje 21071 28 Gorje u Međimurju Need to wait a little bit
115 Tvrđava Kostel 20995 16 Kunagora Need to wait a little bit
116 Planinarska kuća Majer 20983 17 Ivanščica Need to wait a little bit
117 Vickov stup na Mosoru 20969 2 Mosor Need to wait a little bit
118 Slanje,Lijepa Gorica,Graci,Črnoglavec 20946 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
119 Dokoze - velebitsko selo 20936 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
120 Osinec 20933 2 Ivanščica Need to wait a little bit
121 Eko-akcija LD Srnjak 2007, Ludbreg 20894 28 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
122 Vidikovac sa pl. kuće Kuna Gora 20839 3 Kunagora Need to wait a little bit
123 Slap potoka Brana 20824 1 Ivanščica Need to wait a little bit
124 Grad Karlovac 20814 6 Grad Karlovac Need to wait a little bit
125 Koin Dolac - selo na Velebitu 20795 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
126 Sveti Vid - otok Pag 20747 2 Otok Pag Need to wait a little bit
127 Bristovac Milovci - velebitsko selo 20733 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
128 Veliki Kabel 20664 2 Mosor Need to wait a little bit
129 Spilja pod Zir - om 20657 28 Lika Need to wait a little bit
130 Planinarska kuća Česmina 20650 17 Kozjak Need to wait a little bit
131 Planinarska kuća Pusti duh 20633 17 Ravna Gora See mountain map
132 Vrh Kanclin 20525 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
133 Pohod Varaždinskom stazom-2007 20476 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
134 Tradicionalni doček Nove God.na Vranilcu 20428 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
135 Sjeverni vidikovac na Kalniku 20331 3 Kalničko gorje Need to wait a little bit
136 Vražji prolaz 20322 28 Gorski Kotar Need to wait a little bit
137 Sveto brdo 20317 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
138 Češljakovački vis 20315 2 Papuk Need to wait a little bit
139 Deček 2008 na ledenom Vranilcu 20260 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
140 Parkiralište Veliki Vaganac 20256 28 Južni Velebit Need to wait a little bit
141 Minerali i stijene 20256 28 Minerali i stjene Need to wait a little bit
142 Slapovi Dubočanke 20240 1 Papuk Need to wait a little bit
143 Židovina 20198 2 Ivanščica Need to wait a little bit
144 Vidikovac Dedek na Strahinjčici 20113 3 Strahinjčica Need to wait a little bit
145 Staza V.Vaganac-Žlibati kuk-Bojin kuk 20092 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
146 Prasvetište Gospe Kunagorske 20071 28 Kunagora Need to wait a little bit
147 Egeria put - Hrvatska - Iovia 20050 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
148 Sveti Ivan Biranj 20049 28 Kozjak Need to wait a little bit
149 Ljubljan na Mosoru 20029 2 Mosor Need to wait a little bit
150 Biokovo - vrhovi 19932 2 Biokovo See mountain map
151 Prijevoj Laginac 19923 24 Srednji Velebit Need to wait a little bit
152 Šuma Čret - Zeleni dragulj Varaždina 19865 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
153 Staza Križnog puta 19832 25 Kunagora Need to wait a little bit
154 Od Trakošćana do Filićeva doma, zimi 19643 25 Ravna Gora Need to wait a little bit
155 Zeleni vir 19633 1 Gorski Kotar Need to wait a little bit
156 Križevci - Kalnik (pl. dom) 19619 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
157 Vrh Ravna gora - Zagorje 19568 2 Ravna Gora Need to wait a little bit
158 Šokot - Kalnik 19565 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
159 Podrevec 19526 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
160 Ludbreški planinarski put 19480 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
161 Slap Sopot 19421 1 Žumberačka gora Need to wait a little bit
162 Milovci - naselje 19274 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
163 Maksimov hrast 19101 2 Požeška gora Need to wait a little bit
164 Put Staro Petrovo Selo - Maksimov hrast 19073 25 Požeška gora Need to wait a little bit
165 Županov Dolac-Selo na Velebitu 19008 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
166 Omiska Dinara Kruzno 15912 25 Omiška Dinara Need to wait a little bit
167 Podturen 3299 6 Need to wait a little bit

-------Kraj / End------