HR; Ispis destinacija iz Crtica Hrvatske prema broju klikova, destinaciji, područje te popisu gdje imamo planinarsku mapu.. 
Na jednostavan način naručite, platite i dobite bilo koju postojeću planinarsku mapu hrvatskih planina.

EN ; List  destinations from the Crtice Hrvatske  sorting with  the number of clicks, destination, and the area where we have a hiking map.
You can easy order , pay and get  evry mountain map of  Croatian Mountain. You can pay easy with pay pal from evry country.

Crtice Hrvatske - to su sve planinarske mape Hrvatske na jednom mjestu
Pictures form Croatia are all mountain maps of Croatia on one place.  
Ispis destinacija po broju posjeta (klikova) (možete promjeniti sort) / List destinations sorting with number of clicks. (You can change sort)


Sortiraj prema : Broj klikova (clicks) Destinacija Područje (Area) Ima (have)/nema (no) map  


RbrNaziv destinacije
Name of area
Broj pregleda (klikova)
Number of visits
Vrsta destinacija
not important data
Šifra područjaMountain map / wanderkarte
for area
1 Svijet gljiva 63265 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
2 Svijet biljaka 32310 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
3 Dinarom -od Glavaša do Sinjal-a (1831 m) 31207 25 Dinara See mountain map
4 Apatovac-malo selo 29091 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
5 Planinarski dom - Ravni Dabar 28736 17 Srednji Velebit Need to wait a little bit
6 Planinarski dom Jankovac 28707 17 Papuk See mountain map
7 Begovo Razdolje - Kula ( Bjelolasica ) 28267 25 Gorski Kotar See mountain map
8 Gacka dolina 28218 23 Dolina Gacke Need to wait a little bit
9 Stari grad Kalnik 27918 16 Kalničko gorje Need to wait a little bit
10 Kupa , Kupari - izvor 27490 28 Gorski Kotar See mountain map
11 Struge-planinarsko sklonište 27174 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
12 Bašćanska ploča 27061 22 Otok Krk Need to wait a little bit
13 ZIR 27006 2 Lika Need to wait a little bit
14 Podkilavac-Mudna dol-Hahlići-Kolac-Podki 26956 25 Gorski Kotar Need to wait a little bit
15 Potok Šumi i slapovi 26661 1 Ivanščica Need to wait a little bit
16 Planinarski dom Petrov vrh 26607 17 Papuk Need to wait a little bit
17 Planinarska kuća-Ačkova hiža, Brezovica 26250 17 Maceljsko Gorje Need to wait a little bit
18 Filićev dom - Ravna Gora 25827 17 Ravna Gora See mountain map
19 Zapadni Kalnik 25631 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
20 Planinarska kuća Malačka 25461 17 Kozjak Need to wait a little bit
21 Planinarski dom-Kalnik 25256 17 Kalničko gorje Need to wait a little bit
22 Slap Sopot 25172 1 Kalničko gorje Need to wait a little bit
23 Partizanska bolnica kod Gabrinovca 25134 22 Kalničko gorje Need to wait a little bit
24 Šetnja od Starigrada do Borisova doma 24985 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
25 Planinarska kuća-Belecgrad 24938 17 Ivanščica Need to wait a little bit
26 Krk - od Punta, preko Obzove do Baške 24932 25 Otok Krk Need to wait a little bit
27 Stara gradina Belecgrad 24875 16 Ivanščica Need to wait a little bit
28 Friščićev mlin 24867 22 Ivanščica Need to wait a little bit
29 Stankov vrh 24819 2 Bilogora Need to wait a little bit
30 Pješačka staza Apatovac - St.grad Kalnik 24620 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
31 Kuna Gora - planinarska kuća 24596 17 Kunagora Need to wait a little bit
32 Strahinjčica 24554 20 Strahinjčica Need to wait a little bit
33 Brest pod Učkom 24444 6 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
34 Grobnica grofa Jankovića 24431 22 Papuk Need to wait a little bit
35 Kalnička greda 24384 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
36 Veliko Rujno 24333 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
37 Dvorac grofice Sidonije Rubido-Erdödy 24282 16 Kalničko gorje Need to wait a little bit
38 Vrh Ivanšćica 24232 2 Ivanščica Need to wait a little bit
39 Slike sa Kalnika 24106 20 Kalničko gorje Need to wait a little bit
40 Ravna Gora-galerija slika 24103 20 Ravna Gora See mountain map
41 Planinarski dom-Josip Pasarić 24055 17 Ivanščica Need to wait a little bit
42 Galerija slika Južni Velebit 23988 20 Južni Velebit Need to wait a little bit
43 Ludbreška planinarska obilaznica 23983 25 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
44 Napušteno selo- Crni Dabar 23916 22 Srednji Velebit Need to wait a little bit
45 Sljeme - Medvednica 23912 2 Medvednica Park prirode Need to wait a little bit
46 Planinarski dom Lapjak 23904 17 Papuk Need to wait a little bit
47 Rajčevica 23806 6 Bilogora Need to wait a little bit
48 Vrh Vojak - Učka 23720 2 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
49 Planinarska kuća na Strahinjščici 23715 17 Strahinjčica Need to wait a little bit
50 Marasovići-stari zaseok 23661 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
51 Sklonište - Martinova košara 23578 17 Dinara See mountain map
52 Medvedgrad 23577 16 Medvednica Park prirode Need to wait a little bit
53 Vranilac 23541 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
54 Baške Oštarije 23515 6 Srednji Velebit Need to wait a little bit
55 Čevo 23493 2 Ivanščica Need to wait a little bit
56 Slap Šokot 23481 1 Kalničko gorje Need to wait a little bit
57 Crni Dabar 23477 23 Srednji Velebit See mountain map
58 Planinarska kuća Vila Velebita 23436 17 Srednji Velebit Need to wait a little bit
59 Veliki Vaganac-napušteno selo 23404 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
60 Špilja Maksimova 23392 28 Papuk Need to wait a little bit
61 Begovo Razdolje 23387 6 Gorski Kotar Need to wait a little bit
62 Jezera Jankovac 23310 27 Papuk Need to wait a little bit
63 Ramići-napušteni zaseok 23295 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
64 Čelina - Ravni Dabar 23293 2 Srednji Velebit Need to wait a little bit
65 Premužićeva staza,dio B.Oštarije-R.Dabar 23271 25 Srednji Velebit Need to wait a little bit
66 Obzova - Krk 23189 2 Otok Krk Need to wait a little bit
67 Pusta Barbara 23158 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
68 Marasovac 23115 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
69 Vrh Škrinja na Kalničkoj Gredi - Kalnik 23111 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
70 Vaganski vrh 23103 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
71 Slap Skakavac 23028 1 Papuk Need to wait a little bit
72 Gornja Rijeka 23025 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
73 Grad Ludbreg 22989 6 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
74 Planinarsko sklonište Vlaški grad 22978 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
75 Dalmacija, pl.staza-od Česmine do Birnja 22964 25 Kozjak Need to wait a little bit
76 Špilja Kranjča 22883 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
77 Planinarsko sklonište Ivine Vodice 22869 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
78 Planinarski dom Paklenica 22863 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
79 Galerija slika Mosor 22854 20 Mosor See mountain map
80 Planinarski dom Umberto Girometta 22773 17 Mosor Need to wait a little bit
81 Pionirski put 22739 25 Ivanščica Need to wait a little bit
82 Brezovica - slobodna galerija slika 22703 20 Maceljsko Gorje Need to wait a little bit
83 Planinarski dom na Poklonu 22702 17 Učka i Ćićarija Need to wait a little bit
84 Stupačinovo-staro selo 22686 6 Srednji Velebit Need to wait a little bit
85 Jagin kuk 22607 23 Južni Velebit Need to wait a little bit
86 Anića kuk 22573 2 Južni Velebit See mountain map
87 Vrh Baurov Grad 22560 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
88 Ravni Dabar 22543 23 Srednji Velebit See mountain map
89 Crkva uznesenja BDM u Pregradi 22497 28 Kunagora Need to wait a little bit
90 Vrh Sušec na Strahinjčici 22475 2 Strahinjčica Need to wait a little bit
91 Vidikovac Križni kamen 22470 3 Kalničko gorje Need to wait a little bit
92 Prijevoj Buljma 22452 24 Južni Velebit Need to wait a little bit
93 Šumarska kuća Lugarnica, NP Paklenica 22441 17 Južni Velebit Need to wait a little bit
94 Kroz greben Veliki Goranec i pećine 22412 25 Ravna Gora Need to wait a little bit
95 Babino jezero 22342 27 Južni Velebit See mountain map
96 Gabrinovec 22290 6 Kalničko gorje Need to wait a little bit
97 Kanjon Kamačnik 22240 28 Gorski Kotar Need to wait a little bit
98 Staza od Borisova doma do Struga 22233 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
99 Paklenički mlin 22161 26 Južni Velebit Need to wait a little bit
100 Sjeverno podnožje Ivanšćice 22099 28 Ivanščica Need to wait a little bit
101 Bojinac 22058 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
102 Slap na Korani kod Karlovca 22002 1 Grad Karlovac Need to wait a little bit
103 Brezovo polje - Psunj 22001 2 Psunj Need to wait a little bit
104 Staro selo - Mali Vaganac 21980 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
105 Dolina potoka Dubočanke 21979 23 Papuk Need to wait a little bit
106 Dokoze - velebitsko selo 21960 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
107 Vrh Mindžalovec 21908 2 Ivanščica Need to wait a little bit
108 Krma - Triglav 4/5.10.2008 Slovenija 21904 28 Slovenija Need to wait a little bit
109 Lišajevi 21903 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
110 Spilja pod Zir - om 21899 28 Lika Need to wait a little bit
111 Dolina Cimerplac 21876 23 Kalničko gorje Need to wait a little bit
112 Klanac potoka Seljanec do Lujčekove hiže 21871 25 Ivanščica Need to wait a little bit
113 Vrh Kuna Gora 21797 2 Kunagora Need to wait a little bit
114 Slike sa Ivanšćice 21779 20 Ivanščica Need to wait a little bit
115 Božićni pohod Kalničkom gredom - 2007 21715 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
116 Vincekov pohod 2008 - Međimurje 21677 28 Gorje u Međimurju Need to wait a little bit
117 Planinarska kuća Majer 21658 17 Ivanščica Need to wait a little bit
118 Vidikovac sa pl. kuće Kuna Gora 21647 3 Kunagora Need to wait a little bit
119 Slanje,Lijepa Gorica,Graci,Črnoglavec 21605 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
120 Osinec 21588 2 Ivanščica Need to wait a little bit
121 Vickov stup na Mosoru 21584 2 Mosor Need to wait a little bit
122 Grad Karlovac 21573 6 Grad Karlovac Need to wait a little bit
123 Eko-akcija LD Srnjak 2007, Ludbreg 21573 28 Grad Ludbreg Need to wait a little bit
124 Tvrđava Kostel 21565 16 Kunagora Need to wait a little bit
125 Koin Dolac - selo na Velebitu 21472 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
126 Sveti Vid - otok Pag 21472 2 Otok Pag Need to wait a little bit
127 Slap potoka Brana 21394 1 Ivanščica Need to wait a little bit
128 Bristovac Milovci - velebitsko selo 21353 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
129 Planinarska kuća Česmina 21282 17 Kozjak Need to wait a little bit
130 Veliki Kabel 21253 2 Mosor Need to wait a little bit
131 Planinarska kuća Pusti duh 21224 17 Ravna Gora See mountain map
132 Vrh Kanclin 21157 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
133 Pohod Varaždinskom stazom-2007 21104 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
134 Vražji prolaz 21017 28 Gorski Kotar Need to wait a little bit
135 Češljakovački vis 20951 2 Papuk Need to wait a little bit
136 Tradicionalni doček Nove God.na Vranilcu 20939 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
137 Sveto brdo 20900 2 Južni Velebit Need to wait a little bit
138 Sjeverni vidikovac na Kalniku 20899 3 Kalničko gorje Need to wait a little bit
139 Minerali i stijene 20893 28 Minerali i stjene Need to wait a little bit
140 Slapovi Dubočanke 20889 1 Papuk Need to wait a little bit
141 Parkiralište Veliki Vaganac 20888 28 Južni Velebit Need to wait a little bit
142 Deček 2008 na ledenom Vranilcu 20887 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
143 Židovina 20822 2 Ivanščica Need to wait a little bit
144 Sveti Ivan Biranj 20751 28 Kozjak Need to wait a little bit
145 Staza V.Vaganac-Žlibati kuk-Bojin kuk 20739 25 Južni Velebit Need to wait a little bit
146 Prasvetište Gospe Kunagorske 20739 28 Kunagora Need to wait a little bit
147 Vidikovac Dedek na Strahinjčici 20726 3 Strahinjčica Need to wait a little bit
148 Biokovo - vrhovi 20725 2 Biokovo See mountain map
149 Egeria put - Hrvatska - Iovia 20719 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
150 Vrh Ravna gora - Zagorje 20664 2 Ravna Gora Need to wait a little bit
151 Ljubljan na Mosoru 20638 2 Mosor Need to wait a little bit
152 Prijevoj Laginac 20578 24 Srednji Velebit Need to wait a little bit
153 Šuma Čret - Zeleni dragulj Varaždina 20512 28 Svijet biljaka Need to wait a little bit
154 Staza Križnog puta 20449 25 Kunagora Need to wait a little bit
155 Od Trakošćana do Filićeva doma, zimi 20299 25 Ravna Gora Need to wait a little bit
156 Šokot - Kalnik 20287 28 Kalničko gorje Need to wait a little bit
157 Križevci - Kalnik (pl. dom) 20271 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
158 Zeleni vir 20207 1 Gorski Kotar Need to wait a little bit
159 Ludbreški planinarski put 20140 25 Kalničko gorje Need to wait a little bit
160 Slap Sopot 20105 1 Žumberačka gora Need to wait a little bit
161 Podrevec 20088 2 Kalničko gorje Need to wait a little bit
162 Milovci - naselje 19947 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
163 Maksimov hrast 19665 2 Požeška gora Need to wait a little bit
164 Put Staro Petrovo Selo - Maksimov hrast 19653 25 Požeška gora Need to wait a little bit
165 Županov Dolac-Selo na Velebitu 19645 6 Južni Velebit Need to wait a little bit
166 Omiska Dinara Kruzno 16478 25 Omiška Dinara Need to wait a little bit
167 Podturen 3569 6 Need to wait a little bit

-------Kraj / End------